IPTV Pro v6.0.3 for Android 破解专业版 + 全球直播源

2020年12月4日10:55:07 3
摘要

IPTV Pro 即交互式网络电视,是一种利用宽带网,集互联网、多媒体、通讯等技术于一体,向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。它能够很好地适应当今网络飞速发展的趋势,充分有效地利用网络资源。

IPTV Pro 即交互式网络电视,是一种利用宽带网,集互联网、多媒体、通讯等技术于一体,向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。它能够很好地适应当今网络飞速发展的趋势,充分有效地利用网络资源。

IPTV Pro v6.0.3 for Android 破解专业版 + 全球直播源

亮点功能:

 • M3U和XSPF播放列表支持
 • 播放列表历史
 • 使用UDP代理播放多播流(需要在您的LAN中安装代理)
 • 电视频道的网格,列表或图块视图
 • 以XMLTV和JTV格式支持EPG。

IPTV Pro v6.0.3 for Android 破解专业版 + 全球直播源

版本相比功能如下:

 • 无广告
 • 意外关闭连接时能够自动重新连接到流服务器(仅适用于HTTP流)。
 • 在设备启动选项上启动应用程序,对机顶盒有用。
 • 自动播放最后一个频道选项。
 • 扩展的播放列表历史。
 • 全球定制源,所有国家,包括中国的各大卫视,高清,全部都有。
 • 手机/电视/大屏设备/机顶盒/全部适用。
 • M3U源见评论

下载地址

https://545c.com/dir/3144572-36284576-167741

高速下载

软件库官方公众号
Sorry~!本文隐藏的内容需要验证码!
验证码:
方法:微信扫描右侧二维码,关注本站微信公众号“软件仓库”;
回复“暗号”即可获取本文的验证码;
软件库
知识付费教程

发表评论

您必须登录才能发表评论!

目前评论:3   其中:访客  3   博主  0

  • 软件库 软件库 5

   CCTV-1综合.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000210103.m3u8
   CCTV-2财经.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000203603.m3u8
   CCTV-3综艺.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000203803.m3u8
   CCTV-4中文国际.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000204803.m3u8
   CCTV-5体育.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000205103.m3u8
   CCTV-5+体育赛事.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000204503.m3u8
   CCTV-6电影.超清1080p,http://keonline.shanghai.liveplay.qq.com/live/program/live/cctv6hd/4000000/mnf.m3u8
   CCTV-7国防军事.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000510003.m3u8
   CCTV-8电视剧.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000203903.m3u8
   CCTV-9记录.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000499403.m3u8
   CCTV-10科教.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000203503.m3u8
   CCTV-11戏曲.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000204103.m3u8
   CCTV-12社会与法.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000202603.m3u8
   CCTV-13新闻.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000204603.m3u8
   CCTV-14少儿.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000204403.m3u8
   CCTV-15音乐.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000205003.m3u8
   CCTV-17农业农村.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000204203.m3u8
   CCTV-4K超高清.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000266303.m3u8
   CGTN.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2001656803.m3u8
   中国教育-1.超清1080p,http://livehd.centv.cn/live/cetv1.m3u8
   安徽卫视.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000298003.m3u8
   北京卫视.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000272103.m3u8
   重庆卫视.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000297803.m3u8
   东方卫视.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000292403.m3u8
   东南卫视.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000292503.m3u8
   甘肃卫视.超清1080p,http://117.156.28.118/270000001111/1110000072/index.m3u8
   广东卫视.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000292703.m3u8
   广西卫视.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000294203.m3u8
   贵州卫视.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000293303.m3u8
   海南卫视.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000291503.m3u8
   河北卫视.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000293403.m3u8
   河南卫视.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000296103.m3u8
   黑龙江卫视.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000293903.m3u8
   湖北卫视.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000294503.m3u8
   湖南卫视.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000296203.m3u8
   吉林卫视.超清1080p,http://stream4.jlntv.cn/test2/sd/live.m3u8
   江苏卫视.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000295603.m3u8
   江西卫视.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000294103.m3u8
   辽宁卫视.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000281303.m3u8
   内蒙古卫视.标清576p,http://ywotttv.bj.chinamobile.com/PLTV/88888888/224/3221225891/1.m3u8
   宁夏卫视.标清576p,http://ywotttv.bj.chinamobile.com/PLTV/88888888/224/3221225892/1.m3u8
   青海卫视.超清1080p,http://live.geermurm.com/qhws/sd/live.m3u8
   山东卫视.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000294803.m3u8
   山西卫视.标清576p,http://ywotttv.bj.chinamobile.com/PLTV/88888888/224/3221225895/1.m3u8
   陕西卫视.超清1080p,http://cdn.sxbctv.com/PLTV/88888888/224/3221225498/1.m3u8
   深圳卫视.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000292203.m3u8
   四川卫视.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000295003.m3u8
   天津卫视.超清1080p,http://keonline.shanghai.liveplay.qq.com/live/program/live/tjwshd/4000000/mnf.m3u8
   西藏卫视.标清576p,http://ywotttv.bj.chinamobile.com/PLTV/88888888/224/3221225900/1.m3u8
   新疆卫视.超清1080p,http://player.ioioz.com/17/xinjiang/xinjiangm3u8.php?id=1
   云南卫视.高清720p,http://edge1.yntv.cn/channels/yntv/ynws/sd.m3u8
   浙江卫视.超清1080p,http://221.230.141.252/live-cnc-cdn.ysp.cctv.cn/001/2000295503.m3u8
   凤凰卫视中文台.超清1080p,http://qlive.fengshows.cn/live/PCC.flv
   凤凰卫视资讯台.超清1080p,http://qlive.fengshows.cn/live/PIN.flv
   凤凰卫视香港台.超清1080p,http://qlive.fengshows.cn/live/PHK.flv

   • 软件库 软件库 5

    CCTV-1HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_cctv1_h_1.m3u8
    CCTV-2HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_cctv2_h_1.m3u8
    CCTV-3HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_cctv3_h_1.m3u8
    CCTV-4HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_cctv4zhongwenguoji_h_1.m3u8
    CCTV-5HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/ty_cctv5_h_1.m3u8
    CCTV5+HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/ty_cctv5+_h_1.m3u8
    CCTV-6HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_cctv6_h_1.m3u8
    CCTV-7HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_cctv7_h_1.m3u8
    CCTV-8HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/ty_cctv8_h_1.m3u8
    CCTV-9HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_cctv9_h_1.m3u8
    CCTV-10HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_cctv10_h_1.m3u8
    CCTV-12HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_cctv12_h_1.m3u8
    CCTV-14HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_cctv14_h_1.m3u8
    4K导视频道,http://cbnlive.cbchot.com/live/4klocal_1.m3u8
    CCTV专区1,http://cbnlive.cbchot.com/live/yszq1_1.m3u8
    CCTV专区2,http://cbnlive.cbchot.com/live/yszq2_1.m3u8
    CCTV专区3,http://cbnlive.cbchot.com/live/yszq3_1.m3u8
    中国交通HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/jiaotong_h_1.m3u8
    CHC高清电影,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_chc_h_1.m3u8
    CHC动作电影,http://cbnlive.cbchot.com/live/CHCAM_1.m3u8
    CHC家庭影院,http://cbnlive.cbchot.com/live/CHCFM_1.m3u8
    CBN每日影院,http://cbnlive.cbchot.com/live/meiriyingyuan_h1_1.m3u8
    CBN幸福剧场,http://cbnlive.cbchot.com/live/xingfujuchang_h1_1.m3u8
    CBN幸福娱乐,http://cbnlive.cbchot.com/live/xingfuyule_h1_1.m3u8
    CBN风尚生活,http://cbnlive.cbchot.com/live/fengshangshenghuo_h1_1.m3u8
    中国广电情感影院,http://cbnlive.cbchot.com/live/qingganyingyuan_1.m3u8
    中国广电华语影院,http://cbnlive.cbchot.com/live/qingganyingyuan_1.m3u8
    中国广电经典剧场,http://cbnlive.cbchot.com/live/jingdianjuchang_1.m3u8
    中国广电记录,http://cbnlive.cbchot.com/live/jilupian_1.m3u8
    中国广电旅游,http://cbnlive.cbchot.com/live/lvyou_1.m3u8
    中国广电卡通,http://cbnlive.cbchot.com/live/shaoer_test_hd_1.m3u8
    中国广电嗨播,http://cbnlive.cbchot.com/live/haibo_1.m3u8
    中国广电风尚运动,http://cbnlive.cbchot.com/live/fengshangyundong_1.m3u8
    冰雪体育,http://cbnlive.cbchot.com/live/bingxue1_1.m3u8
    马拉松,http://cbnlive.cbchot.com/live/malasong_1.m3u8
    每日健身,http://cbnlive.cbchot.com/live/jianshen_1.m3u8
    北京卫视HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/bjswsyth_1.m3u8
    北京新闻HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/bjxwyth_1.m3u8
    北京影视HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/bjysyth_1.m3u8
    北京文艺HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/bjwyyth_1.m3u8
    北京纪实HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/byjsyt-h_1.m3u8
    北京体育HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/bjtyyth_1.m3u8
    北京大健康HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/dajiankang_hd_1.m3u8
    北京科教,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_beijingkejiao_1.m3u8
    北京青年,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_beijingqingnian_m_1.m3u8
    北京生活,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_beijingshenghuo_m_1.m3u8
    北京财经,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_beijingcaijing_h_1.m3u8
    北京朝阳,http://cbnlive.cbchot.com/live/ChaoYangYouXian_1.m3u8
    湖南卫视HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/hnws_1_1.m3u8
    浙江卫视HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_zhejiangweishi_h_1.m3u8
    东方卫视HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_dongfangweihi_l_1.m3u8
    山东卫视HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_shandongweishi_h_1.m3u8
    天津卫视HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_tianjinweishi_h_1.m3u8
    广东卫视HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_guangdongweishi_h_1.m3u8
    重庆卫视HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/ty_chongqingweishi_h_1.m3u8
    四川卫视HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_sichuan_h_1.m3u8
    深圳卫视HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_shenzhenweishi_h_1.m3u8
    江西卫视HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/ty_jiangxiweishi_h_1.m3u8
    江苏卫视HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_jiangsuweishi_h_1.m3u8
    湖北卫视HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_hubei_h_1.m3u8
    安徽卫视HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_anhui_h_1.m3u8
    河北卫视HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_henanweishi_h_1.m3u8
    东南卫视HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_dongnan_h_1.m3u8
    辽宁卫视HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/ty_liaoningweishi_h_1.m3u8
    黑龙江卫视HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_heilongjiangweishi_h_1.m3u8
    金鹰纪实HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_jinying_h_1.m3u8
    湖南经视HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/HuNanFinanceHD_1.m3u8
    新视觉HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/XSJHD_1.m3u8
    幸福彩HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/XingFuCaiHD_1.m3u8
    都市剧场HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/DuShiJCHD_1.m3u8
    欢笑剧场HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/ChannelMax_1.m3u8
    动漫秀场HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/DongManXCHD_1.m3u8
    上海纪实HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_shanghaishiji_h_1.m3u8
    上海新闻综合HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/SHNewsHD_1.m3u8
    上海都市HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/DongFangYuLeHD_1.m3u8
    五星体育HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/SHSportHD_1.m3u8
    第一财经HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch132_1.m3u8
    游戏风云HD,http://cbnlive.cbchot.com/live/YouXiFYHD_1.m3u8
    艺术人文,http://cbnlive.cbchot.com/live/SHYiShu_1.m3u8
    哈哈炫动,http://cbnlive.cbchot.com/live/TOONMAXTV_1.m3u8
    CCTV-1,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_cctv1_l_1.m3u8
    CCTV-2http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_cctv2_l_1.m3u8
    CCTV-3,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_cctv3_l_1.m3u8
    CCTV-4,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_cctv4_l_1.m3u8
    CCTV-5,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_cctv5_l_1.m3u8
    CCTV-5+,http://cbnlive.cbchot.com/live/ty_cctv5)l_1.m3u8
    CCTV-6,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_cctv6_l_1.m3u8
    CCTV-7,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_cctv7_l_1.m3u8
    CCTV-8,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_cctv8_l_1.m3u8
    CCTV-9,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_cctv9_l_1.m3u8
    CCTV-10,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_cctv10_l_1.m3u8
    CCTV-11,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch105_1.m3u8
    CCTV-12,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_cctv12_l_1.m3u8
    CCTV-13,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch114_1.m3u8
    CCTV-14,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_cctv14_l_1.m3u8
    CCTV-15,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch003_1.m3u8
    CETV-1,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch044_1.m3u8
    CETV-3,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch027_1.m3u8
    CETV-4,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch084_1.m3u8
    CCTV娱乐,http://cbnlive.cbchot.com/live/cctv6e_h_1.m3u8
    CCTV老故事,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch011_1.m3u8
    CETV早期教育,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch082_1.m3u8
    天津卫视,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_tianjinweishi_l_1.m3u8
    广东卫视,http://cbnlive.cbchot.com/live/yt_guangdongweishi_l_1.m3u8
    安多卫视,http://cbnlive.cbchot.com/live/anduoweihsi_h_1.m3u8
    山西卫视,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch001_1.m3u8
    厦门卫视,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch031_1.m3u8
    海峡卫视,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch032_1.m3u8
    南方卫视,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch033_1.m3u8
    吉林卫视,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch034_1.m3u8
    云南卫视,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch035_1.m3u8
    延边卫视,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch036_1.m3u8
    旅游卫视,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch038_1.m3u8
    兵团卫视,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch042_1.m3u8
    农林卫视,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch061_1.m3u8
    宁夏卫视,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch062_1.m3u8
    陕西卫视,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch063_1.m3u8
    贵州卫视,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch064_1.m3u8
    青海卫视,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch066_1.m3u8
    河南卫视,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch086_1.m3u8
    河南卫视,http://cbnlive.cbchot.com/live/henanweishi_l_1.m3u8
    河南卫视,http://cbnlive.cbchot.com/live/henanweishi_h_1.m3u8
    新疆卫视,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch091_1.m3u8
    内蒙古卫视,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch069_1.m3u8
    新动漫,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch047_1.m3u8
    优购物,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch009_1.m3u8
    高尔夫,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch078_1.m3u8
    新闻速递,http://cbnlive.cbchot.com/live/xinwensuditest_1.m3u8
    央广健康,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch060_1.m3u8
    吉林篮球,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch070_1.m3u8
    网络棋牌,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch071_1.m3u8
    风尚购物,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch074_1.m3u8
    财富天下,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch075_1.m3u8
    游轮旅游,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch076_1.m3u8
    美食天府,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch077_1.m3u8
    中华美食,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch092_1.m3u8
    电子体育,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch095_1.m3u8
    环球奇观,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch098_1.m3u8
    摄影频道,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch100_1.m3u8
    彩民在线,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch101_1.m3u8
    家庭理财,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch121_1.m3u8
    好享购物,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch122_1.m3u8
    游戏竞技,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch006_1.m3u8
    书画频道,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch012_1.m3u8
    英语辅导,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch015_1.m3u8
    重庆汽摩,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch022_1.m3u8
    江苏综艺,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch123_1.m3u8
    江苏城市,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch124_1.m3u8
    江苏靓妆,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch019_1.m3u8
    海南青少,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch125_1.m3u8
    海南影视,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch126_1.m3u8
    海南公共,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch127_1.m3u8
    海南综合,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch128_1.m3u8
    陕西影视,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch129_1.m3u8
    陕西生活,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch130_1.m3u8
    陕西新闻,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch131_1.m3u8
    河南新闻频道,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch053_1.m3u8
    河南法治频道,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch055_1.m3u8
    河南武术世界,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch083_1.m3u8
    河南公共频道,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch025_1.m3u8
    河南欢腾购物,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch026_1.m3u8
    河南民生频道,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch102_1.m3u8
    河南都市频道,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch103_1.m3u8
    河南电视剧频道,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch054_1.m3u8
    河南新农村频道,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch023_1.m3u8
    西安新闻综合,http://cbnlive.cbchot.com/live/xian1_h_1.m3u8
    西安丝路频道,http://cbnlive.cbchot.com/live/xian5_h_1.m3u8
    湖南快乐垂钓,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch010_1.m3u8
    浙江留学世界,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch018_1.m3u8
    深圳DV生活,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch017_1.m3u8
    长春综合频道,http://cbnlive.cbchot.com/live/cczh_h_1.m3u8
    安徽人物频道,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch057_1.m3u8
    中国气象频道,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch094_1.m3u8
    湖北休闲指南,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch096_1.m3u8
    百姓健康频道,http://cbnlive.cbchot.com/live/ch097_1.m3u8
    内蒙古少儿频道,http://cbnlive.cbchot.com/live/neimengshaoer_h_1.m3u8
    内蒙古文体娱乐,http://cbnlive.cbchot.com/live/neimengwenti_h_1.m3u8

    • 掘金博客 掘金博客 3

     谢谢分享!